Φόρμα Εγγραφής στο Σύστημα B2B

Φόρμα Εγγραφής στο Σύστημα B2B

  • Στοιχεία Επικοινωνίας

  • ΑΦΜ-ΔΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΠΟΛΗ, Τ.Κ., ΤΗΛΕΦΩΝΟ
  • Δημιουργία Λογαριασμού

  • Συμπληρώνετε με Λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά.
  • Δημιουργία Κωδικού Εισόδου Minimum length of 6 characters.